Bosch automobilių servisasTinklaraštisRengiant automobilius valstybinei techninei apžiūrai

Rengiant automobilius valstybinei techninei apžiūrai

Būtina:

 • Pirmiausia tikrinama ar transporto priemonės duomenys atitinka dokumentų įrašuose esančius. identifikavimo (kėbulo/rėmo) numeriai turi būti švarūs, aiškiai įskaitomi. Tikrinama ar tvarkingi valstybinio numerio ženklai.
 • Ar transporto priemonė sukomplektuota pagal nustatytus reikalavimus – ar joje yra pirmosios pagalbos rinkinys, gesintuvas, avarinio sustojimo ženklas, šviesą atspindinti sertifikuota saugos liemenė.
 • Įsitikinti ar veikia visi automobilio išorės apšvietimo prietaisai, ar jie atitinka originalią transporto priemonės komplektaciją, ar tinkamai pritvirtinti, reflektoriai nekliba, ar jų dengiamieji gaubtai sveiki ir sandarūs; ar nėra papildomai įrengti įtaisai,- jeigu jų tipas nėra patvirtintas, tokių žibintų neturėtų būti. Tai aprėpia įvairius automobilio puošybos elementus, dugno apačios apšvietimą ir pan., naudojant šviesos diodų (,,led‘‘) ir kitus spalvinius žibintus.
 • Įsitikinti ar veikia automobilio garsinis signalas, ar tinkamai veikia ir staigiau truktelėjus užsikerta saugos diržai automobilio priekyje ir gale, ar prietaisų skydelyje esantys sistemų indikatoriai įjungus degimą užsižiebia, o užvedus automobilio variklį po tinkamo laiko užgęsta.
 • Patikrinti ar tinkamai veikia automobilio priekinio stiklo valymo sistema, ar tinkamai pritvirtinti visi jos elementai, ar nėra laisvumo, klibėjimo. Ar pakankama srove purškia langų apiplovimo purkštukai. Automobiliuose su sumontuota xenon apšvietimo įranga privalo būti sumontuoti veikiantys aukšto slėgio žibintų apiplovimo įtaisai. Jie turi įsijungti automatiškai kartu su priekinio stiklo apiplovimu, ne rečiau nei kas trečią svirtelės paspaudimą, jei gamykliškai nenumatyta kitaip.
 • Patikrinti automobilio priekinių artimųjų ir tolimųjų bei priešrūkinių (jei sumontuoti) žibintų  šviesos srauto pokrypį, salone esantį aukščio reguliatorių nustačius į nulinę padėtį. Sureguliavus žibintus į reikiamą padėti privalu patikrinti ar tinkamai veikia žibintų aukščio reguliavimo sistema susidedanti iš automobilio salone esančio reguliatoriaus ir aukščio reguliavimo varikliukų esančių priekiniuose žibintuose.
 • Artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai, automobiliuose pagamintuose po 2004 gegužės 1 d. turi būti pažymėti sertifikavimo ženklais.
 • Priekinis stiklas turi būti sveikas ir jokiom priemonėm neriboti maksimalaus transporto priemonės vairuotojo matomumo.
 • Įsitikinti, ar tinkamai atliktas transporto priemonės elektros instaliacijos laidų supynimas, susukimas, tvirtinimas.
 • Patikrinti transporto priemonės vairo mechanizmo veikimą susukant vairuojamus ratus iki kraštinių padėčių tiek esant pakeltiems (arba ant specialių stovų pastatytiems), tiek įprastine apkrova apkrautiems  ratams; susukus ratus iki kraštinių padėčių turi būti stebima, ar vairo mechanizmo dalys neblokuoja viena kitos, ar nėra trinties su dalimis, su kuriomis jie neturėtų kontaktuoti.
 • Patikrinti ratų guolių sukimosi įvaržą bei laisvumą, veikiant ratą šonine ir (ar) radialine kryptimi;
 • Visi vairavimo sistemos elementai turi atitikti gamintojo reikalavimus. Šarnyrinių sujungimų išdilimas neturi viršyti leistinų ribų. Traukės turi būti nedeformuotos. Vairo reduktorius (vairo mechanizmas) negali turėti didesnio laisvumo, o tepalas neturi prasisunkti. Reikia atkreipti dėmesį, ar ne per didelis vairo veleno elementų laisvumas, ar nesugedęs vairo užraktas. Vairavimo sistemos elementai turi būti patikimai pritvirtinti ir užfiksuoti.
 • Patikrinti stabdžių valdymo įtaisų (pedalo ir (ar) svirties) eigą bei jų valdymo metu kylančią įvaržą ar atsirandantį laisvumą.  Tikrinti ABS (stabdžių anti-blokavimo) sistemą, dėmesį kreipiant į rato sukimosi greičio jutiklius, ar jie nėra demontuoti, sulaužyti, netinkamai įrengti, tuo pačiu įvertinant šios sistemos elektros instaliaciją.
 • Patikrinti automobilio stabdžių sistemos efektyvumą, stabdymo jėgos skirtumus tarp tos pačios ašies ratų. pagrindinio stabdžio (priekinės ir galinės ašies) tos pačios ašies ratų stabdymo jėgos skirtumas negali viršyti 30%, o stovėjimo stabdžio – ne daugiau 70 %.
 • Stabdžių sistemos vamzdeliai turi būti tvarkingi, sandarūs bei pastebimai nepaveikti korozijos, o stabdžių žarnelės nesutrūkinėjusios, gerai pritvirtintos ir užfiksuotos. Jei stabdžių diskų nusidėvėjimas iš kiekvieno šono didesnis kaip 1 mm, patariama pakeisti juos naujais. Stabdžių trinkelių antdėklų storis, jei gamintojo nenurodyta kitaip, turi būti ne mažesnis kaip 3 mm.

Keleivinėms transporto priemonėms, turinčioms ne daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui, padangų protektoriaus likutis turi būti ne mažesnis kaip 1,6 mm (nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 1 d. – 3,0 mm). Šis reikalavimas taikytinas ir transporto priemonėms, skirtom vežti krovinius, kurių bendroji masė ne daugiau kaip 3,5 t, bei priekaboms, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t. turi būti naudojamos transporto priemonės gamintojo numatytos padangos. Neturint šių duomenų padangos ir (ar) ratlankiai privalo:

 1. neliesti kėbulo ar pakabos detalių;
 2. neriboti ratų pasukimo kampų;
 3. neišsikišti už kėbulo ribų.
 • transporto priemonės ratai ir padangos turi būti apžiūrimi sukant virš žemės pakeltą ratą arba virš duobės pastatytą transporto priemonę stumdant pirmyn ir atgal.
 • Neturi būti akivaizdžių kėbulo pažeidimų – įtrūkimų, lūžimų, deformacijų ar didesnių korozijos židinių. Draudžiama transporto priemones dažyti tokiu spalvų deriniu, kokiu dažomos operatyvinių tarnybų transporto priemonės ir naudoti jų atributiką.
 • Pakabos elementai turi būti nepažeisti ir jų išdilimas neturi viršyti leistinų normų.
 • Išmetimo sistemos konstrukcijos elementai turi atitikti gamintojo reikalavimus, neturi būti daug paveikti korozijos, išmetamosios dujos neturi skverbtis per sujungimus.
 • Techninėje apžiūroje bus tikrinama, ar nėra katalitinio deginių neutralizavimo sistemos pokyčių, t.y. ar katalizatorius nėra išpjautas, demontuotas, ar nėra pakitimų obd sistemoje. dėmesys bus kreipiamas į liambda zondą, ar jis tinkamai įrengtas, ar nenupjauti ir nepakeisti, ar tinkamai sujungti jo laidai.
 • Katalizatoriaus pjovimo ar jį gaubiančio elemento virinimo žymės bus traktuojamos kaip konstrukcijos pakeitimas. tai neleistinas įsikišimas į gamintojo numatytą sistemą, kuriai taikomas tipo patvirtinimas.


Išmetamųjų dujų teršalų normatyvai:

1) Automobiliams su benzininiais varikliais:

Motorinės transporto priemonės

Anglies monoksidas tūrio proc.

Angliavandeniai ppm**

Pagamintos iki 1986 m. spalio 01 d.

4

1200

Pagamintos po 1986 m. spalio 01 d.

3

600

Turinčios trijų komponentų išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemas

Esant minimaliam apsisukimų dažniui

0,5

100

Esant gamintojo reglamentuotam, tačiau ne mažesniam kaip 2000 min-1 apsisukimų dažniui*

0,3

100

Įregistruotos ar pradėtoms eksploatuoti
po 2002 m. liepos 1 d.

Esant minimaliam apsisukimų dažniui

0,3

100

Esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniam kaip 2000 min-1 apsisukimų dažniui

0,2

100


* Varikliui veikiant šiuo režimu, privaloma matuoti lambda (l) vertę, kuri turi būti 1 ± 0,03 arba atitikti gamintojo pateiktus reikalavimus.
* Nuo 2013-03-01 atsisakyta dvigubo išmetamųjų dujų tikrinimo automobiliams su įrengta maitinimo dujomis įranga, t. y. jei transporto priemonėje su benzininiu varikliu įrengta maitinimo dujomis įranga, išmetamųjų dujų tikrinimas bus atliekamas tik varikliui veikiant maitinamam dujomis;

 2) Automobiliams su dyzelinu varomais varikliais:

Motorinės transporto priemonės 

Ribinės šviesos absorbcijos

koeficiento reikšmės, m-1

Pirmą kartą registruotos nuo
1980-01-01 iki 2008-06-30:

 

variklis be turbopripūtimo

2,5 (60%)

variklis su turbopripūtimu

3,0 (72%)

Pirmą kartą registruotos nuo
2008-07-01 iki 2011-12-31

1,5 (36%)

Pirmą kartą registruotos nuo
2012-01-01 ir “saugioms transporto priemonėms”

neturi viršyti lygio, užrašyto transporto priemonės
gamintojo įrengtoje lentelėje*


* jeigu transporto priemonės gamintojo įrengtos lentelės nėra arba jos negalima rasti, reikia vadovautis kitais informacijos šaltiniais, kuriuose pateikiami transporto priemonės tipo patvirtinimo metu nustatyti duomenys.

Ruošiantis tikrinti dyzelinu varomos t.p. dūmingumą būtina atsižvelgti:

 • Gamintojo nustatytu periodiškumu turi būti atlikti variklio techniniai aptarnavimai (variklio alyvos, oro filtro, kuro filtro, krumplinio diržo keitimas ir kiti gamintojo numatyti darbai).
 • Eksploatacinių skysčių lygis turi būti normos ribose. Neturi aiškiai prasisunkti variklio alyva, degalai, aušinimo ir kiti eksploataciniai skysčiai.
 • Neturi šviesti įspėjamieji signaliniai įtaisai, įspėjantys apie variklio ar išmetamųjų dujų sistemų gedimą.
 • Varikliui veikiant minimaliais ir padidintais sūkiais neturi būti girdimi pašaliniai garsai, variklis turi dirbti tolygiai.
 • Turi veikti variklio veleno sūkių ribotuvas.
 • Techninei apžiūrai automobilis turi būti pateiktas su įšildytu varikliu, išvalyta išmetimo sistema (pavažinėkite padidintais sūkiais arba prieš apžiūrą atlikite ne mažiau kaip tris greitėjimo ciklus).

Palengvinimai nuo 2013-03-01
 

 1. Iš transporto priemonių valdytojų nebus reikalaujama pateikti suskystintų naftos dujų (SND) įrangos sumontavimo pažymos, kai transporto priemonėje bus įrengta maitinimo (SND) įranga;
 2. Atsisakyta trūkumų, kurie daugiausia yra susiję su transporto priemonės estetine išvaizda (paviršine korozija, dažų dangos pažeidimais, nedideliais įlenkimais ir pan.) ir nėra svarbūs eismo saugumo bei pėsčiųjų saugos požiūriu;
 3. Numatyta galimybė transporto priemonėms, kurios pirmą kartą registruotos po 2008 m. liepos 1 d. ir kuriose įrengta vidinė diagnostikos sistema (OBD), dujų teršalų matavimą pakeisti šios sistemos veikimo ir rodmenų įvertinimu.


Parengta 2013-03-19,  remiantis LTAĮA Transeksta ir UAB Tuvlita informacija.

Turite daugiau klausimų ar pageidavimų?

Mes esame laimingi, galėdami pateikti atsakymus į visus Jums rūpimus klausimus ir pageidavimus.
Susisiekite su mumis tel. 8 626 26116 arba rašykite el. laišką: info@pamariostarta.lt

Mes laukiame Jūsų žinučių!